Bia Tiger Bạc Chai

Chỉ còn 1 sản phẩm
18,000₫

Bia tiger bạc, có thể oder thêm uống cùng các món ăn hoặc nhậu cùng bạn bè